Afdeling

Europa Werkgroep 

De Europa Werkgroep wil de leden van GroenLinks meer bij de Europese politiek betrekken door:

  • debatten te organiseren over actuele Europese thema’s

  • bijeenkomsten van de Europese Groene Partij voor te bereiden samen met leden van de EGP-delegatie

  • een bijdrage te leveren aan de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks

  • grensoverschrijdende activiteiten met de Groenen in buurlanden te stimuleren

De Europawerkgroep onderhoudt contacten met onze vertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement, en wisselt informatie en ideeën met hen uit.

Daarnaast werkt de Europawerkgroep regelmatig samen met andere werkgroepen van GroenLinks bij de organisatie van debatten.

Bij de opstelling van verkiezingsprogramma’s en officiële standpunten heeft de Europawerkgroep invloed door contacten met andere geledingen in de partij en soms door gebruik te maken van de amendementenprocedure bij congressen.

Sam Lansink is de contactpersoon en te mailen via europawerkgroep@groenlniks.nl

Europarlementariërs

Bas Eickhout , (voorzitter van de GroenLinks-delegatie), Tineke Strik en Kim van Sparrentak.

Europese delegatie EGP

GroenLinks wordt op de councils/congressen van de Europese Groene Partij vertegenwoordigd door een ledendelegatie die om de drie jaar door het congres wordt gekozen. Gebke van Gaal is als internationaal secretaris van het partijbestuur de voorzitter van de delegatie. Kijk op de pagina Uitgelicht voor meer informatie over GroenLinks in de Europese Groene Partij (EGP).