Migratieconferentie 2017

Op zaterdagmiddag 7 oktober organiseerde een samenwerkingsverband van verschillende GroenLinks werkgroepen een conferentie rondom asiel en migratie. Met een groep GroenLinksers bespraken we thema’s als ‘opvang in de regio’, migratiebeleid en vluchtelingen op lokaal niveau. GroenLinks politici als Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid), Tineke Strik (Fractievoorzitter Eerste Kamer), Judith Sargentini (Europarlementariër), Kees Diepeveen (wethouder Utrecht) en academici als Tamar de Waal (Politiek filosoof en jurist) hebben een bijdrage geleverd. Binnen de conferentie zijn drie parallelle workshops gehouden.

Workshops

De vluchteling lokaal: Gemeentelijk beleid
Deze workshop met praktische insteek gingover thema’s rondom asiel en migratie in de gemeentes, zoals gemeentelijke opvang voor ongedocumenteerden (BBB(B)) en de huisvesting en integratie van statushouders in de stad. Onder leiding van een moderator bespraken GroenLinks raadsleden, wethouders, ervaringsdeskundigen en experts (o.a. INLIA en VluchtelingenWerk Nederland) ervaringen en inspireren we elkaar. Met onder andere Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid), Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter Amsterdam), Kees Diepeveen (wethouder Utrecht), Yoonis Osman Nuur (We Are Here), John van Tilborg (INLIA) en Karin Nogossek (VluchtelingenWerk Nederland).

Perspectieven op migratie
Hoe verhoudt een humaan vluchtelingenbeleid zich tot een realistisch en nuchter migratiebeleid? Tijdens deze workshop werd samen met academici en migratie-experts binnen GroenLinks gekeken naar de feiten en mythes rondom migratie, het maatschappelijke debat en wat GroenLinks doet op dit thema. Met onder andere Tamar de Waal (Politiek filosoof en jurist) en Tineke Strik (Fractievoorzitter Eerste Kamer).

Vluchtelingenbeleid in internationaal perspectief
Met deskundigen uit het internationale veld, zoals Judith Sargentini van het Europees Parlement en deskundigen van de Europese Commissie en van de VN vluchtelingen organisatie (UNHCR) werd gekeken naar wat de blijvende noodzaak is voor vluchtelingen om naar Europa te komen. Wat doet de internationale gemeenschap aan voorkómen en opvangen? En wat kunnen wij gezamenlijk met andere landen in Europa en in de regio doen om de crisis en humanitaire ellende te verlichten en te keren? Met onder andere Judith Sargentini (Europarlementariër), Ioan Dragos Tudorache (Europese Commissie) en Andrea Vonkeman (Hoofd UNHCR Nederland).

 

Met vriendelijke groet,

Ruud Coumans (email)
Voorzitter van de gezamenlijke voorbereidingsgroep, namens de deelnemende werkgroepen: Werkgroep Internationale Samenwerking, Europawerkgroep, Midden Oosten Werkgroep, Kleurrijk Platform, Werkgroep Vluchtelingen Amsterdam.

Locatie

Cervantes
Domplein 3
3512 JC Utrecht
Nederland