Doe mee

VOTE.BOAT

De Europa Werkgroep vergadert ongeveer drie à vier keer per jaar. Met de leden wordt besproken wat er in een jaar gedaan gaat worden. De besprekingen worden gecombineerd met een discussie of lezing over een actueel onderwerp. 

Een of twee keer per jaar wordt een groter event georganiseerd, soms in samenwerking met andere werkgroepen. In 2017 is dit de Migratieconferentie waar actieve leden uit het hele land worden verwacht en waar o.a. Judith Sargentini (parlementslid Europa) en Tineke Strik (Eerste Kamer en Raad voor Europa) aanwezig zijn. 

De werkgroep wil i.s.m. de EGP-delegatie (gekozen leden die de GL-leden vertegenwoordigen op de councils en het congres van de Europese Groene Partij),  een actieve rol vervullen richting leden in het verspreiden van informatie over activiteiten van de Europese Groene Partij, waar GroenLinks deel vanuit maakt en (raads)leden enthousiasmeren conferenties bij te wonen en hierover te rapporteren. 

 

Neem contact op!

Wil je lid worden van de werkgroep of gewoon iets meer weten? Neem contact op en let op de agenda voor activiteiten.