EGP 31 - RESOLUTIES

RESOLUTIES 31e COUNCIL EGP

Op de council worden door delegaties van de partijen resoluties ingediend. Daarop wordt geamendeerd en vervolgens 'onderhandelen' de delegatieleden in verschillende commissies over de inhoud om tot een compromis te komen. Hieronder de resoluties die zijn aangenomen en de commentaren van onze delegatieleden.

Coronavirus Recovery: Let’s build a better tomorrow

Green Recovery towards climate neutrality

Power to the gig-workers: guarantee the socio-economic protections of gig-workers

4   Black Lives Matter!

 

1. Coronavirus Recovery: Let’s build a better tomorrow

De meest uitgebreide resolutie die tijdens de Council is aangenomen luistert naar de naam: Coronavirus Recovery: Let's build a better tomorrow!

Een zeer uitgebreide resolutie (9 pagina's) waarover al vóór de officiële start van de Council overleg over heeft plaatsgevonden. De lengte is de kracht maar ook meteen de zwakte van de resolutie. Er worden veel zaken aan de orde gesteld. Zoals de titel zegt, legt de resolutie vooral de nadruk op de periode na de eerste uitbraak van de coronacrisis. Uiteraard is er ook voldoende aandacht voor de acties en reacties van verschillende regeringen / overheden tijdens de afgelopen maanden. Een paar belangrijke punten:

  • Nadruk op samenwerken op Europese en mondiale schaal om uit deze crisis te komen. Regeringen hebben te vaak 'egoïstische' besluiten genomen. (Zie in dezen NL besluit om samen met een paar EU-landen alvast mogelijk vaccin in te slaan.)
  • Noodzaak voor een goede en betaalbare gezondheidszorg (Council heeft uitgesproken dat psychosociale zorg zelfs gratis toegankelijk zou moeten zijn) en steun voor WHO in aanpak van de crisis. 
  • Kritiek op overheden die de crisis hebben aangegrepen om onterecht noodwetten in te voeren die burgerlijke vrijheden onnodig beperken of toch al zwakkere groepen nog meer onderdrukken. Polen en Hongarije worden met naam en toenaam genoemd, in het laatste geval is er aandacht voor discriminerende wetgeving voor trans- en intersex personen. Noodwetgeving moet de kaders van de (Europese) rechtsstaat altijd respecteren. Deze paragraaf is geschreven met input van GL. 
  • Oproep voor een duurzaam en groen steunpakket gebaseerd op solidariteit. (In de klimaatresolutie is het groene gedeelte meer in detail uitgewerkt.) Coronabonds maken hier onderdeel van uit. Meer geld naar de Europese Meerjarenbegroting, mogelijkheid tot Europese belastingheffing en een oproep om op het gebied van belastingen niet meer met unanimiteit (de facto veto) te beslissen. 
  • Vrij uitgebreide toerisme- en transport paragraaf. Met succes geamendeerd waardoor korte- en middellange afstandsvluchten worden uitgefaseerd ten behoeve van snelle treinverbindingen. Voorstel om de bail-out van luchtvaartmaatschappijen een lening te laten zijn heeft het niet gehaald, in plaats daarvan is er opgenomen dat luchtvaartmaatschappijen geen steun mogen ontvangen. Andere 'carbon-intensieve' industrieën moeten aan strikte groene voorwaarden voldoen willen zij voor steun in aanmerking komen. 

 

2. Green Recovery towards climate neutrality

De resolutie Green recovery towards climate neutrality roept op tot een duurzame en groene weg uit de Corona-crisis die leidt naar een klimaatneutraal Europa in 2040.

Klimaat moet centraal staan in het herstel na Corona. Inzetten op een duurzame groene economie leidt niet alleen tot een sterkere economie en meer werkgelegenheid, maar versnelt ook onze overgang naar een klimaatneutrale samenleving. 

Deze resolutie roept op om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De plannen van de Europese Commissie gaan uit van 2050, maar deze houden geen rekening met het feit dat geïndustrialiseerde landen een grotere historische verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de opwarming van het klimaat. Willen we dus op een eerlijke manier de afspraken van het VN-klimaatakkoord van Parijs halen, dan moeten we als Europa in 2040 klimaatneutraal zijn.

Maar alleen een ambitieus doel is niet genoeg. Hoe bereiken we klimaatneutraliteit? 

De resolutie gaat in op verschillende sectoren, zoals de energiesector, transport en de bouw. 

Belangrijk is dat de meest schadelijke brandstoffen, zoals kolen, na 2030 geen rol meer spelen en dat niet-duurzame praktijken zoals kernenergie en CO2-opslag bij fossiele energie geen optie zijn.

Openbaar vervoer moet veel meer prioriteit krijgen, inclusief een goed Europees  treinnetwerk.

Er dient ook vol te worden ingezet op energieneutrale gebouwen en het renoveren van bestaande bouw.  

 

3. Power to the gig-workers

In deze resolutie wordt  om een normalisering van de arbeidsverhoudingen van platformmedewerkers aan de EU en de nationale regeringen gevraagd. 

Het gaat om sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden. Ook wordt voor een minimum inkomen gepleit en willen wij geen racistische of andere discriminerende vooroordelen in de algoritmes waarmee de bedrijven werken. 

Omdat er werd gekozen voor de term gig-workers, wat van oorsprong een term is uit de culturele sector, is de scope van de resolutie wat verbreed. Het gaat niet alleen om de medewerkers van bijvoorbeeld Über en Thuisbezorgd, maar ook om medewerkers die in permanent een flexcontract hebben. 

 

4. Black Lives Matter!

Dankzij het harde werk van de Duitse Groenen ligt er een mooie resolutie voor. Er wordt steun uitgesproken voor de BLM-beweging maar ook oplossingen tegen racisme aangedragen. 

De situatie rond de rol en het optreden van de politie is anders in de verschillende lidstaten. Ook het vinden van de juiste woorden voor hoe we de situatie analyseren en wat onze rol precies is, had tijd nodig. Zoals delegaties die geld van de politie wilden besteden aan het sociale werkveld (in lijn met de Amerikaanse beweging ‘defund the police’). Ook spraken sommigen van ‘demilitarisering’ van de politie, daar is nu een compromistekst op gevonden. 

Dat de Europese Groene partijen (of we nu in de regering zitten of in de oppositie) zich aan deze resolutie committeren is eigenlijk vanzelfsprekend, maar in dit geval is het expliciet aan het einde van de tekst opgenomen.