#EGP28 OPENING EN TOEKOMST

Opening door het bestuur van de EGP en gastpartij GROEN

Evelyne Huytebroeck besteedde aandacht aan het overlijden van Camille Gira, een Luxemburgs Groen parlementslid die tijdens de behandeling van zijn milieuwet in het Luxemburgse parlement een dag voor de Council plotseling overleed. De aanwezigen namen een minuut stilte in acht.

Reinhard Bütikofer haalde successen van de Groene partijen in Europa aan waaronder die van de Finnen die tegen de conservatieven campagne voeren om de grootste partij te worden, de Belgen die met succes campagne voeren en aanhang veroveren zowel de Vlamingen als de Walen, de Hongaren die in moeilijke omstandigheden meer stemmen verwierven, de Zwitsers die in meer regio's succes hebben en GroenLinks met zijn nationale en lokale verkiezingssucces. De problemen waarmee de Groenen worden geconfronteerd lijken soms onoverkomelijk. Hij doelde op Trump's beslissing t.o.v. intrekking van het verdrag met Iran, dat grote gevolgen zal hebben. Het zal moeilijk worden voor Europa om te laveren tussen onze belangen en die van het Iraanse bewind die vanwege het verdrag economische vooruitgang wenste. Toch is het goed om als Europese Unie achter het verdrag te blijven staan. Maar als de Amerikanen nu iedereen gaan bestraffen die met Iran zaken doet, is de kans groot dat veel bedrijven eieren voor hun geld kiezen omdat de Amerikaanse markt veel groter en winstgevender voor hen is.

Veel van de huidige problemen vereisen Europees leiderschap en dan niet alleen van Fransen, Duitsers en Engelsen. Het moet een coherent Europees leiderschap zijn, maar dat hebben we nu nog niet goed genoeg geleerd.

Veel thema's die de Groenen als eerste agendeerden, zoals biodiversiteit worden nu door meer mensen omarmd. Zoals het thema van de insecten, niet alleen de bijen maar nu wordt gesproken over het feit dat 70% van alle insecten verdwijnt en wat dit voor de mensen gaat betekenen. Ook groene financiering wordt niet alleen aan een paar experts overgelaten, maar wordt een reëel onderwerp. Beleid tegen vervuiling door plastic, waar Margrete Auken uit Denemarken heel lang eenzaam aan werkte, wordt nu breed gedragen.

Welkom in Antwerpen

Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, lid van het Belgische parlement heette de gasten welkom in haar woonplaats Antwerpen, een pracht stad die helaas in handen is gevallen van degenen die verdelen en heersen. Deze populisten zijn niet alleen in Antwerpen actief. Aan de andere kant is er reden tot hoop als we zien hoe bijvoorbeeld op heel veel locaties mensen in actie komen zijn allerlei groene en mensenrecht projecten.

Er is hoop voor een Europa voor en door de mensen, zoals we zien ontstaan in de steden. We moeten vooruit kijken. (De gloedvolle speech van Meyrem is terug te zien op de website van de EGP vanaf 50e minuut).

Toekomst

Over de toekomst van Europa werd gesproken door Monica Frassoni, Franklin Dehousse, Rui Tavares, Erzsébe Schmuck, Bas Eickhout en Petra de Sutter.

Vragen uit de zaal gingen voornamelijk over de rechtstaat zoals die in sommige lidstaten wordt losgelaten. Er werd ook zorg geuit over de situatie in Oost-Europese staten en tegelijk over een verwijdering met landen zoals Hongarije, als hier en daar al wordt geroepen dat de rest dan maar verder moet zonder de niet-democratische leden.

Wij moeten nooit de sociaal-economische achtergrond uit het oog verliezen waardoor mensen zich onzeker voelen en zich soms tot populisten wenden. Over belasting en hoe de belastingdruk niet op de mensen, maar op de bedrijven gelegd moet worden zal de EGP in campagnes het hele verhaal moeten vertellen.

De sessie is hier terug te zien vanaf 1.38 min.  op de website van de EGP sessie vrijdag 18.5, 14.15 uur.

In de besluitvormende Councilvergadering aan het einde, is een zeer uitgebreide resolutie aangenomen die alle ingrediënten bevat voor een Europees verkiezingsmanifest van de EGP.