#EGP28 PLASTIC POLLUTION

Notities Sessie over verschillende ideeën om plastic vervuiling aan te pakken

Met Kristy-Barbara Lange, deputy managing director, European Bioplastics Association, Germany, Marco Affronte, MEP, Greens/EFA Group in the European Parliament, Italy, Delphine Lévi Alvarès, European coordinator of the Break Free From Plastic movement.

Notities over Plastic Pollution waar Eerst werden de problemen geschetst: alle levensfasen van winning van grondstoffen (veelal fossiele koolstofverbindingen als olie en kolen), via productie met veel energie en water en toevoeging van giftige chemicaliën tot de recycle- en uiteindelijk afvalfase, waarbij opnieuw vele (grond)stoffen worden verbruikt en in het milieu terechtkomen. Ook biobased plastics blijken zo hun problemen te hebben En biodegradatie, dat echt iets anders is, is niet altijd de oplossing. Ook dat levert nogal wat CO2-uitstoot op, zeker van plastics die uit fossiele grondstoffen zijn gemaakt. Bio-afbreken moet onder gespecificeerde omstandigheden plaatsvinden anders plegen de afbreekbare plastics toch een aanslag op de natuur.

In de tweede helft van de sessie gaven de drie sprekers een aantal oplossingen aan. Dat betrof enerzijds de oproep tot een holistische aanpak, waarbij het hele plastic probleem aan de bron wordt aangepakt en tegelijk bijvoorbeeld de sociale problemen die aan de plastic industrie zijn verbonden, worden verminderd. Anderzijds werden oplossingen aangedragen van specifiek met bio-plastics samenhangende problemen. In elk geval geldt: hoewel totale uitbanning van plastics een illusie is, mede vanwege de vele goede eigenschappen, dient preventie toch de meeste aandacht te krijgen. Aanpak aan de bron, niet end-of-pipe, zoals belastingen zouden zijn.

Kortom: Zorg voor preventie door te divesteren van fossiele brandstoffen. Zorg voor ontwerp gericht op hergebruik en tegen eenmalig gebruik. Standaardiseer daarvoor bijvoorbeeld de verschillende componenten voor plastic. Zorg dat verpakkingen vanaf bijvoorbeeld 2030 volledig worden hergebruikt. Ga mythes tegen, zoals dat voedsel in plastic verpakken minder verspilling oplevert. Er is bewezen dat het tegendeel het geval is. Richt je sowieso op communicatie en voorlichting, maar vooral op handelingsperspectieven: regel eerst gedragsverandering dan volgt de mind vanzelf. Werk met alle NGO’s, burgers, maar ook producenten samen en lobby in de EU voor betere wetgeving. Verbied toevoegen van toxische stoffen in plastics en toevoegen van microplastics in andere producten. Regel goede en efficiënte productie van en controle op bioplastics, voor die producten waar dat een goed idee is.

En specifiek voor biobased plastic: zorg voor een duurzame aanvoer van grondstoffen op basis van (uitbreiding van) certificering. Denk daarbij aan voorkomen van verdringing van voedselproductie voor plasticsproductie, goed landgebruik met weinig CO2-uitstoot, geen ontbossing voor biomassaproductie voor plastics, landrechten, meer hergebruik van bio-afval, en steeds minder bijmenging van fossiele grondstoffen. En zorg er voor dat de biorefineries steeds efficiënter werken. Net als voor ‘gewone’ plastics: ook hier productontwerp gericht op vaker gebruik, en dus langlevende herbruikbare producten en uiteindelijk ‘uiteenrafelbare’ producten voor recycling.

En: gebruik dit moment! Nu is de tijd er rijp voor!

PS: Zoals bekend is Bas Eickhout een campagne begonnen om de producenten van plastic aan te pakken: zie https://actionnetwork.org/forms/plasticbelasting. Lees zijn argumenten of heb jij al getekend?

De sessie is ook nog terug te zien op de site van de EGP. https://europeangreens.eu/antwerp2018/live