#EGP28 VOOR EEN SOCIAAL EUROPA

Met Maria Jepsen, Director of the Research Department - European Trade Union Institute, Belgium. Selena Jans, Campaigner, Riders Union FNV, the Netherlands. Jeremias Prassl, associate professor of law at the University of Oxford, United Kingdom. Philippe Lamberts, co-president of the Greens/EFA Group in the European Parliament, Belgium.

Wie profiteert er van het ‘eigen baas zijn’ van de flexibele werknemers?

Selena Jans van de Riders Union https://www.ridersunion.nl vertelt hoe deze vakbond zich inzet voor de rechten van maaltijdbezorgers. De op 0 uren overeenkomsten werkende (gedwongen flexibele) maaltijdbezorgers vormen een in het oog springende groep in een snel groeiende nieuwe branche die alleen een paar medewerkers op kantoor ‘in dienst’ heeft.. Selena: “De werkgevers profiteren van de winsten en de werknemers ondervinden alle nadelen. Het gaat niet om eigen baas zijn, je kunt niet onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. We verdienen een salaris en zouden ook als werknemers moeten worden gezien.” Zij heeft contact met buitenlandse bezorgers om zich gezamenlijk in te kunnen zetten voor betere arbeidsvoorwaarden.

Jeremias Prassl vertelt over hoe digitale ontwikkelingen werk kunnen veranderen, maar flexibilisering heeft ook risico's. Vaak werkt de vooruitgang maar een kant op, waardoor de arbeiders risico lopen in deze 'geek* economy’. Bijvoorbeeld bij de maaltijdbezorgers, de ‘App’ beoordeelt hun snelheid, en als je slecht beoordeeld wordt, kan de ‘App’ je er zomaar af gooien. Prassi: ‘We hebben een hoger minimumloon nodig voor mensen in flexibele banen, deze arbeid is van hogere waarde omdat het alleen maar wordt gebruikt als het nodig is.’

Maria Jepsen is van het Europese vakbondsinstituut. Zij werken aan betere kwaliteit van werk, meer dan de kwantiteit van werk. De flexibilisering is de afgelopen tien jaar maar door gegaan. Winsten worden nog minder eerlijk verdeeld. Mensen kunnen soms amper meer leven van hun inkomsten uit werk. Flexibiliteit moet door de arbeiders worden bepaald. Nu is dat niet het geval, en komt de flexibiliteit alleen ten goede aan de werkgever. De onzekerheid waar jongeren nu mee te maken hebben is net zo slecht als werkloosheid.

Philippe Lamberts geeft aan dat het bedrijfsleven jarenlang de aarde en mensen uit kunnen melken zonder tegenstand. Overheden hebben grenzen aan bepaalde bedrijven in deze ‘geek economy’ gesteld, zoals Über. Arbeiders worden tegen elkaar uitgespeeld, net als overheden als het aan komt op belastingen die grote bedrijven moeten betalen. Europa kan een minimum eisen, ipv landen tegen elkaar uit spelen.

*computer gekke economie

De Council nam een uitgebreide resolutie aan over de eisen die de EGP partijen stellen aan de European Pillar of Social Rights zoals door de Europese Commissie is voorgesteld. ’Een duurzame samenleving wordt alleen bereikt als we op weg gaan naar sociale gelijkheid en inclusie’.

In de resolutie worden acht concrete actiepunten voorgesteld om een sterke implementatie van de Europese Pillar of Social Rights te bevorderen. Onder andere een richtlijn voor een adequaat minimuminkomen, voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor iedereen (ongeacht het soort contract/overeenkomst), uniforme Europese regels voor het minimumloon, balans werk-privé.

De resolutie kwam tot stand op initiatief van de Vlaamse zusterpartij GROEN via een samenwerking vooraf tussen delegaties van Groen, GroenLinks, Bündnis 90/Die Grünen, Europe Ecologie Les Verts, Partia Zieloni, EQUO, Ecolo.

De sessie is terug te zien op de website van de EGP