30e EGP Council - Tampere november 2019

Van 8 - 10 november was de 30e Council van de Europese Groene Partij bij elkaar in Tampere, Finland. De delegatie stond onder leiding van Gebke van Gaal (internationaal secretaris a.i.) de leden Jeroni Vergeer, Ellen van Reesch en Ruth Noorduyn en ondersteuner Hilda Passchier. Onze kandidaat voor de Financial Advisory Board, Nadia van Huisstede, werd in de eerster ronde in meerderheid gekozen. Alle aangenomen resoluties staan ook hier.

De halfjaarlijkse Council is een belangrijk gebeuren om elkaar te ontmoeten, uit te wisselen en gezamenlijke aandachtspunten via de resoluties vast te leggen. De meeste delegatieleden worden door het congres van hun partij gekozen. Behalve inspirerende speeches van Finse groene ministers en sessies over o.a. de toekomst van Europa, de ondersteuning van de local councillors, kennismaking met de Finse Groenen, werd in twee groepen uitvoerig onderhandeld over de tekst van een tiental ingediende resoluties.

Twee resoluties van de GroenLinkse delegatie werden aangenomen: “Stop EU-Mercosur trade deal and make all trade agreements work for sustainable developments” en  “Support refugees arriving in Greece”.

Er werd een nieuw bestuur (Committee) gekozen met als covoorzitters Evelyne Huytebroeck en Thomas Waitz. In het bestuur is ook Jean Lamberts van de Green Party of England and Wales (GPEW) gekozen zodat de lijnen met de GPEW ook na een eventuele Brexit direct aanwezig zijn. Jean verdiende de afgelopen 20 jaar haar sporen in het Europees Parlement.

De Finse Groenen hebben drie ministers in het huidige kabinet die allen op de Council een toespraak hielden. De Finse groene minister van Buitenlandse Zaken, Pekka Haavisto herinnerde aan de droom die de groenen hebben nagejaagd al die jaren. Deze droom wordt langzaam maar zeker de top topic in de politiek: 'Nu komen de zaken waarvoor de groenen al jaren de aandacht vragen, tot in het hart van de politiek.'  

In een sessie voor het Local Councillors Network presenteerde Richard Wouters het project A Charter for the Smart City (verschijnt half december in het Nederlands). Committee-lid Michal Berg vertelde over zijn plannen voor het Local Councillors Network en vroeg om ideeën hoe dit beter en tot nut van iedereen te organiseren. Aan de ene kant wil hij de actieve groenen in Albanië, Bulgarije, Slovenië, Ukraïne, Cyprus meer steun geven daar waar zij geen councillors hebben. Aan de andere kant is het verband tussen de steden, die in hun beleid vaak verder gaan dan de nationale regeringen heel belangrijk. Hij noemde vijf ideeën die hij wil uitwerken: kennis delen, opbouw van skills en capaciteit, een networking tool, events en campaigning. 

Zuid-Tirol lid van de EGP: na twee jaar kandidaat te zijn geweest, werd Zuid-Tirol als nieuwste aanwinst van de EGP gekozen. De actieve Groenen zijn vertegenwoordigd in hun 'Landstag' en plaatselijke raden. 

Een presentatie van TILT! het citizens movement network, zou eigenlijk in iedere zusterpartij apart gegeven moeten worden. Het is een  machtig instrument om acties onder de aandacht van velen over de hele wereld te brengen.