31e Council EGP - online

Aangenomen resoluties EGP-council | 

EGP-netwerken  |  Sessies parallel en plenair  |  EGP-delegatie

(Hierboven de links naar de verschillende subpagina's over de resoluties en de activiteiten op de council,  plus de impressies van de delegatieleden en de delegatie zelf.)

De 31e Council van de Europese Groene Partij (EGP) zou in Skopje, Macedonië worden georganiseerd maar nu kwamen de afgevaardigden vanwege de Corona-crisis online bij elkaar van 12 - 13 juni 2020. 

Zowel de ingediende resoluties als de thema’s die in de sessies aan de orde kwamen gingen over wat er moet veranderen naar aanleiding van de Corona-crisis en de situatie daarvoor.

De klimaatcrisis werd verbonden met de sociale ongelijkheid, de gevolgen van de Corona-crisis voor bepaalde groepen mensen en landen, de noodzaak tot investeringen op het sociale gebied en de zorg.

Ook de protesten vanwege de moord op George Floyd en de Black Live Matters! beweging die zich niet alleen in de USA maar in de hele wereld manifesteert, kwamen uitgebreid aan bod en leidde tot een aparte resolutie. 

Evelyne Huytebroeck, covoorzitter van de EGP opende de Council. ”Zaken doen zoals gewoonlijk is geen optie. Daarom werken we op de Council aan een gezamenlijke resolutie over onze aanpak nu en na de Coronacrisis. Wij als Groene partijen willen veel investeren in de sociale zaken en het klimaat en wensen dat de meest kwetsbare groepen en getroffen landen worden beschermd.”

Een sociaal Europa moet de rechten van alle werknemers en kwaliteit van leven van alle burgers waarborgen. Corona mag geen excuus zijn om de principes van de rechtsstaat los te laten. Samen met covoorzitter Thomas Waitz heette zij iedereen welkom op deze bijzondere online 31e Council. 

Van de twee grote plenaire sessies zijn de video’s nog na te zien:

Visions for a resilient future met o.a. Bill McKibben en Vandana Shiva.

Green compass for socio-economic transformation met Franziska Brantner, Leonore Gewessler, Małgorzata Tracz, Virginijus Sinkevičius en Philippe Lamberts.

 

URA uit MONTENEGRO KANDIDAAT-LID EGP

De Groene partij van Montenegro, Građanski pokret URA is door de Council toegelaten als kandidaat-lid van de EGP. URA is een jonge groene partij die strijdt tegen nationale, etnische en religieuze opdelingen die nu het politieke landschap in Montenegro bepalen. 

Gebke van Gaal en Jeroni Vergeer hadden namens de delegatie een apart kennismakingsgesprek met de groene partij uit Montenegro.