After Paris and Trump: how can we accelerate climate action?

Covoorzitter van de EGP Monica Frassoni heet ons welkom. Veel dingen waar Groenen zich al tijden tegen verzetten worden nu werkelijkheid. Bijvoorbeeld meer ongelijkheid, dreiging van rechts en minder democratie. Nu gaan we richting 2019, de Europese Verkiezingen. Werk aan de winkel dus! De Europese groene partijen kunnen een voorbeeld nemen aan Zweden met hun 6 ministers!

Anders Knape, voorzitter van de gemeenteraad van Karlstad spreekt ons ook toe. hij is al lang raadslid. Veel gedaan om de co2-uitstoot van de stad te verminderen. Nu is het al 50% minder dan op het hoogtepunt. Karlstad staat bekend om goed ov en is een fietsvriendelijke stad. Op het moment bouwt de stad bruggen alleen voor voetgangers en fietsers. Karlstad is de stad waar vrede tussen Zweden en Noorwegen gesticht, op een vreedzame manier.

Gustav Fridolin, minister van onderwijs en covoorzitter Zweedse Groenen (Miljöpartiet de gröna). Zweden heeft de hoogste doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Met deze doelen gaat het land Parijs als eerste halen. De Groenen zitten in de regering met Sociaal-Democraten. Het is hard werken in de regering. Soms verliezen zij ook wat: "Maar dit is de manier om verandering te bewerkstelligen. Dit is onze tijd. Tijd om klimaatverandering aan te pakken."

Het welkom wordt gevolgd door:

Panel on climate action

Bill McKibben van 350.org.spreekt de council per video toe. Hij is vanaf het eerste uur een zeer gepassioneerde en effectieve activist tegen klimaatverandering en fossiele energie. Hij noemt twee ontwikkelingen die relevant zijn voor de klimaatbeweging, enerzijds een backlash door Trump etc maar ook technologische ontwikkelingen die het juist makkelijker maken om meer groene energie te produceren. We moeten de fossiele infrastructuur blokkeren, ofwel in de rechtszaal of wel met onze lichamen.

Isabelle Lövin (minister van ontwikkelingssamenwerking en klimaat van de Zweedse Groenen) zegt dat hun doel een fossielvrij land is. Klimaat is de prioriteit van de Zweedse groenen, samen met werk en onderwijs. Doel is om in 2045 geen co2-uitstoot meer te hebben, en daarna negatieve uitstoot. Dan zit je op 1 ton co2 per capita. Het budget voor het aanpakken van klimaatverandering is verdubbeld ten opzichte van de vorige regering en wordt nog meer. Er is een belasting voor vliegen ingevoerd. Nog veel te doen tegen de uitstoot bij landbouw, industrie en consumptie. Ook heeft Zweden voor het eerst een feministische regering en stelt zij ethische eisen aan pensioenfondsen.

Claire Roumet is directeur van Energy Cities, een netwerk van steden voor meer duurzame energie. Acceleratie vanuit steden gaat snel. Grote bedrijven blijven zo lang mogelijk oude technologie gebruiken ook al staat alles al klaar om te verduurzamen. Voor hen moet de oude technologie nog terug worden verdiend. De politiek moet harder ingrijpen, moeten een datum stellen waarop alle energie duurzaam is. Zulk leiderschap is nodig. Het gaat niet alleen over het klimaat, we moeten richting een grondstoffenbeleid. Hoeveel hebben we echt nodig?

Paul Getsos is coordinator van de People's Climate Movement. Deze beweging is niet alleen voor de klimaatbeweging. Ook vakbonden, studenten, religieuze groepen, immigranten en culturele organisaties hebben zich aangesloten. Mars van 29 april was gepland om het beleid van Hillary de goede kant op te duwen. Maar toen werd Trump verkozen. Daardoor werd de mars nog groter. Trump maakt al het klimaatbeleid kapot en trekt al het geld in. De beweging heeft drie strategieën: verzet, zichtbaar zijn op straat/de beweging opbouwen, en rise up in 2018 bij de midterm verkiezingen. Duurzaamheid is niet de enige prioriteit, ook raciale gelijkheid en economic justice. Door onze zichtbaarheid waren er veel burgemeesters die zeiden wel aan Parijs te willen voldoen, nadat Trump had aangekondigd zich terug te willen trekken. Ook de vakbonden verbinden zich aan het bestrijden van klimaatverandering. Maar het is nog wel veel werk om hen erbij te betrekken, vooral de bonden voor werknemers in de fossiele energie. In september: Global Climate action Summit in California. Gericht op steden, regio's en de private sector. Georganiseerd door California. Doel om grote stappen te zetten richting Parijs door lokale overheden.