Cities for the Future – The Green Way

Het Local Councillors (Raadsleden) Netwerk van de Europese Groene Partij (EGP) organiseerde van 21-22 juni de Conferentie ‘Cities for the Future – The Green Way’ in Oslo. Benni Leemhuis, raadslid GroenLinks uit Groningen, vertegenwoordigde GroenLinks op de conferentie.

Benni: Het is erg interessant om lokale groene politici te spreken en te zien dat we voor vergelijkbare vragen staan en vergelijkbare oplossingen en benaderingswijzen vinden. Zoals het enige Groene parlementslid in Noorwegen (Une Aine Bastholm) zei: Green politics meet fear and resistance, but are popular when implemented. Dat was een sentiment dat veel aanwezigen herkenden.’

Het hoofddoel van deze conferentie was het presenteren van vooruitstrevende visies voor de steden van de toekomst, het delen van de beste praktijken uit Europa en het bespreken van de communicatiestrategieën om iedere burger aan boord te krijgen van de groene politieke trein.

Gastvrouw de Miljøpartiet De Grønnen (MDG) zit in het stadsbestuur van Oslo waar zij in verschillende wijken radicale plannen hebben ingevoerd via een ambitieus klimaatbeleid en het centrum autovrij hebben gemaakt. Zij waren ook heel gemotiveerd om hun beste praktijken te delen met andere Europese steden. Oslo is natuurlijk niet voor niets de Europese Groene hoofdstad van 2019.

Hanna Marcussen, (vice-mayor Urban Development) leidde de deelnemers rond in Oslo om de grote veranderingen van de laatste jaren te laten zien.

Leemhuis zat in het panel ‘Green Successes’. In zijn presentatie liet hij zien hoe het Gronings mobiliteitsbeleid voetganger en fietser voorop stelt, dan het openbaar vervoer en als laatste de auto’s. Hij vertelde over de Groningse praktijk waar tot in de 70’er jaren de binnenstad door auto’s werd gedomineerd.

‘Je moet ergens beginnen, het liefst met ambitieuze veranderingen en dan doorzetten, zodat de mensen de voordelen ervan gaan zien. Daarna wil niemand meer terug naar de oude situatie’.

Op zaterdagmiddag namen conferentiegangers deel aan de Oslo Pride, die in Oslo een aantal dagen duurt.

Benni:“Ik denk dat partijen zoals de Belgen, meer doen aan het bevorderen van deelname aan Europese netwerken. Zij hadden een grote delegatie terwijl ik de enige uit Nederland was. Het zou voor lokale politici in Nederland enorm verrijkend zijn om nu en dan aan dit soort conferenties mee te doen. Ik kwam er zeer geïnspireerd van terug.’

Mar Garcia, secretaris-generaal van de EGP zij in haar slotspeech dat het voor haar een uitdrukkelijk doel is de komende jaren juist lokale politici in de EGP een belangrijkere rol te geven.