Discussieavond hulp en handel in de internationale landbouw

Een zegen of een vloek?

Datum: 12 maart 2020 - Aanvang: 19:30 inloop, 20:00 start - 

Locatie: Landelijk kantoor GroenLinks, St. Jacobsstraat 12 te Utrecht

Het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking staat in Nederland al jaren in het teken van ‘hulp en handel’. Ook op het gebied van landbouw. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidiepotjes opgezet waar bedrijven aanspraak op kunnen maken om voedselzekerheid lokaal te bevorderen, spannen ambassades zich in om Nederlandse bedrijven te helpen om lokale landbouwprojecten op te zetten, zijn er instrumenten voor exportbevordering die risico’s voor Nederlandse bedrijven in het buitenland afdekken en maken handelsverdragen import- en export van landbouwproducten mogelijk. Als een-na-grootste landbouwexporteur van de wereld drukt Nederland een grote stempel op de landbouw in zuidelijke landen. Dit roept vragen op over de impact van ons hulp- en handelsbeleid op de landbouwsector en voedselzekerheid in andere werelddelen.

Daarom gaan wij het gesprek aan met o.a. Ellen Magnus (Universiteit Utrecht) en Danielle Hirsch (Both ENDS). Ellen zal ons meer vertellen over de dilemma’s van het hulp- en handelsbeleid in de landbouw. Welke invloed heeft ons beleid op lokale voedselzekerheid en duurzame landbouw? En zijn er onbedoelde neveneffecten? Om antwoord te geven op deze vragen zal Ellen ons meenemen in verschillende casestudies. Danielle zal een toelichting geven op de invloed van Nederlandse handelsprogramma’s- en verdragen op duurzame landbouw in andere werelddelen. Welke impact zien NGOs daar op hun voedselzekerheid en op het milieu?

Tijdens de bijeenkomst zal er veel ruimte zijn voor discussie en vragen vanuit jullie. Aan het einde van de avond zal Robbert Bodegraven vanuit de programmacommissie een korte reflectie geven op de discussies.

Aanmelden kan door te mailen naar europawerkgroep@groenlinks.nl.

 

Georganiseerd door de werkgroep Landbouw, Natuur, Dierenwelzijn en Voedsel; de werkgroep Internationale Samenwerking en de Europawerkgroep.