#EGP28 No bees, no food, save our bees and pollinators

Een resolutie met deze titel werd op de Council aangenomen. (1)

Eind april werden de Europese ministers van landbouw het eens over het verbieden van de drie meest giftige pesticiden voor bijen en andere bestuivers (Eng.: pollinators). (2).

Meteen was er een reactie van de Nederlandse bietenboeren en suikerproducenten, zij willen dat de minister van Landbouw op de Europese aanpak van het bijengif terugkomt.

Natuurlijk was de fractie van Europese Groenen blij met het verbod op de pesticiden, maar het besluit van de Europese ministers gaat niet ver genoeg. Daarom vraagt de EGP-council om alle pesticiden die schadelijk zijn voor de bijen en andere pollinators te verbieden. Ook zouden alle Europese landbouwsubsidies aan de voorwaarden van bij- en insect bestuiversvriendelijke landbouwmethoden moeten voldoen. (De wetenschappelijke bewijzen over hoe schadelijk allerlei bestrijdingsmiddelen zijn voor de bijen en andere bestuivers zijn onlangs geleverd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de ESFA).

All-Ireland Pollinators plan

In het programma van de Council stond een sessie met Dr Úna FitzPatrick, Senior Ecologist bij het National Biodiversity Data Centre uit Waterford/Ierland geagendeerd. Zij vertelde hoe sinds enige jaren van onderop een grote vrijwilligersorganisatie van individuen, boeren, gemeenten, organisaties en bedrijven in heel Ierland is opgebouwd die via donaties van individuen en bedrijven onafhankelijk opereert in het All-Ireland Pollinator Plan. Op hun website zijn adviezen te downloaden voor de verschillende doelgroepen, bedrijven, scholen, gemeentes, boeren en tuinierders. (3) Een prachtig initiatief en heel toegankelijk voor iedereen die iets wil ondernemen voor de pollinators.

 

Bijenstrategie in Nederland

Begin 2018 verscheen de Nationale Bijenstrategie van minister Schouten. (4)

Het hoofddoel van de Nationale Bijenstrategie is dat we in 2030 weer populaties van bijen en andere bestuivers hebben, die stabiel zijn en/of zich positief ontwikkelen.In het ambitieuze rapport zijn 43 initiatieven opgenomen. Ook heeft een aantal partners zoals provincies, waterschappen, bedrijven en organisaties zich aan de bijenstrategie verbonden. Nederland wil ook via een netwerk Coalition of the Willing on Pollinatorsin Europa en verder een voortrekkersrol spelen.

Een Nederlands particulier initiatief is Nudge, een platform voor biodiversiteit en bestuiving. Samen met een hele zwerm organisaties en personen werken zij aan behoud en herstel van ecosystemen. Nudge is een sociaal bedrijf met een missie: zij willen blijvende gedragsveranderingen realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. (5)

De site van Bestuivers.nl (6) is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. Ook interessante voorbeelden voor raads- en statenleden.

Het zou mooi zijn met alle aandacht in de media voor de alarmerende insectensterfte, dat ook bijen en andere bestuivers hiervan profijt hebben via structurele maatregelen. Aan Rik Grashoff, Tweede Kamerlid GroenLinks, zal het niet liggen, hij vraagt hier onvermoeibaar aandacht voor!

(1) Resolutie over pollinators, EGP council Antwerpen, mei 2018

(2)  Europarlement wil verbod op pesticiden schadelijk voor bijen

(3)  All-Ireland Pollinators Plan

(4) Begin 2018 verscheen er de Nationale Bijenstrategie van minister Schouten, er is ook een Engelse versie:

5) ‘The Pollinators’ van Nudge is een platform voor biodiversiteit en bestuiving. Samen met een hele zwerm organisaties en personen werken zij aan behoud en herstel van ecosystemen. Nudge is een sociaal bedrijf met een missie: zij willen blijvende gedragsveranderingen realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid.

6)Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen.