The European Queer Greens

Het LGBTIQ Network van de Europese  Groene Partij, ook bekend als de European Queer Greens,  heeft tot dusverre 2 keer een 'congres' georganiseerd, de laatste keer was dit jaar in Warschau. Daar is de intentie uitgesproken om bij een volgend congres aandacht te besteden aan de verkiezingen voor het EP van 2019 met als doel om meer kandidaten met een LGBTIQ-achtergrond in het EP verkozen te krijgen. Daartoe moeten groene partijen deze kandidaten op een verkiesbare plek zetten. Daarnaast moeten kandidaten zelf voldoende voorbereid zijn om aan de (voor)verkiezingen deel te nemen. Daartoe wil het QN een soort 'toolbox' ontwikkelen. Overigens niet alleen voor LGBTIQ-kandidaten, ook voor niet- LGBTIQ'ers.

Een volgend congres wordt idealiter in een stad gehouden waar:
1) een pride niet vanzelfsprekend, of zelfs verboden, is,
2) de nationale groene partij het een goed idee vindt dat het QN daar komt vergaderen,
3) het electoraal relevant is om aanwezig te zijn, m.a.w. er is een redelijke kans dat een Groene politicus uit dat land in het EP verkozen wordt.

Van de drie steden die in aanmerking komen (Budapest, Bukarest en Lubljana) wordt Budapest als het meest kansrijk gezien. Het QN zal met de groene partij uit Hongarije overleggen om te kijken of het congres volgend jaar daar gehouden kan worden. Zodra een datum is vastgesteld, zal deze worden gecommuniceerd aan alle partijen. Het QN hoopt dat zoveel mogelijk partijen deelnemers naar het congres zullen sturen. Zowel gewone leden, als leden die zich overwegen kandidaat te stellen voor het EP.

Vervolgens hebben we gesproken over de positie en mate van emancipatie van de LHBT gemeenschap in verschillende Europese landen. Een Zweedse MP'er die aanwezig was gaf de aftrap. In veel landen bleek er nog een wereld te winnen. Opvallend was dat bijvoorbeeld in Frankrijk geen enkel lesbisch parlementslid bekend is. In Servië is de premier openlijk lesbisch. Ondanks dat ze hier niet veel aandacht aan geeft, is het toch een positief signaal voor de LGBTIQ-gemeenschap in het conservatieve land. In Ierland is onlangs ook een openlijk homoseksuele man premier geworden. Voor de acceptatie en emancipatie van de doelgroep zijn dit hoopvolle ontwikkelingen.

(Via de EGP): 

LGBTIQ Network

The network, also known as the European Queer Greens, gathers members of Green Parties who are interested in working on LGBTIQ rights on a European level. It provides a platform for debate, discussion, mutual support and communication with Green stakeholders in Europe. If you want to participate in the LGBTIQ Network, contact us on network@europeangreens.eu and get involved.