Green Deal

Eickhout: “In de Green Deal heeft de Europese Commissie al aangeven dat het Europese ETS ook moet gelden voor internationale scheepvaart, zonder in te gaan op het wanneer en hoe. Het enige dat we tot nu toe weten is dat er ergens in 2021 een voorstel komt. Voordat zoiets vervolgens het gehele wetgevende proces doorlopen is, gaat er een heleboel kostbare tijd verloren. Het Europees Parlement probeert dat nu te voorkomen.”

Het Europees Parlement gebruikte een stemming over een wet, met regels voor het meten en rapporteren van CO2-uitstoot van internationale scheepvaart, om aanpassingen in het Europese Emissiehandelssysteem door te voeren. Eickhout: “Hierdoor wordt er een heleboel tijd bespaard en kunnen we ruim voor 2022 alle benodigde wetgeving op poten hebben staan om scheepvaart een CO2-prijs te laten betalen. Het is tijd voor daadkracht, scheepvaartemissies lopen de klauwen uit."

Vuurwerk

“Onder leiding van de Duitse Groene Europarlementariër Jutta Paulus is, een van oorsprong technische wet, dus een hoog politiek dossier gemaakt. Het gaat vanaf nu niet alleen meer over het bijhouden van uitstoot, maar ook over het terugdringen ervan. Dit zorgt gegarandeerd voor vuurwerk tijdens de onderhandelingen, die binnenkort starten met de EU-landen over de uiteindelijke wettekst. Na vandaag de speech van Von der Leyen gehoord te hebben, reken ik in ieder geval op de volle steun van de Europese Commissie”, aldus Eickhout.