Feminist government

Zweden heeft de eerste feministische regering. Dit heeft vooral betrekking op drie zaken: Het aantal vrouwen in regering (de helft), Gender budgeting en een feministisch buitenlandbeleid voor vrede en gendergelijkheid. In 2014 was er nog veel discussie over feminisme. Zowel Sociaal-Democraten als Groenen wilden een feministische regering. Gendergelijkheid staat centraal in de prioriteiten van de overheid, in besluitvorming en toekennen van financiering.

Er zijn zes doelen:

- Gelijke verdeling van macht (parlement was eerst gebalanceerd maar nu minder door rechtse partij)

- Zelfde rechten en mogelijkheden

- Economische gelijkheid en economische zelfstandigheid.

- Gendergelijkheid in onderwijs.

- Gelijke verdeling van huishoudelijk werk en zorg.

- Gendergelijkheid in gezondheid. Eind van geweld tegen vrouwen.

Wat is Gender budgeting? Bij het toekennen van gelden wordt rekening gehouden met gender. Voor meer economische gelijkheid. Bij elk budget wordt in een tabel statistieken weergegeven (bijvoorbeeld: verdeling parttime en fulltime, wie er geen fulltime baan kan vinden, ziekte) Met deze data worden instructies gestuurd naar de uitvoerders van het overheidsbeleid in een regeringsbrief.

Hoe zit dat met het feministische buitenlandbeleid? Zweden zet zich in voor het behalen van de doelstellingen van Beijing. In de Security Council, waar Zweden nu een zetel heeft, brengen ze gendergelijkheid onder de aandacht. Miljöpartiet de gröna is altijd een feministische partij geweest. Zij hebben een speciaal gender committee, dat is nu de Equal and Diversity committee. Doel is het aantal diverse vertegenwoordigers verhogen en tips over hoe dat beter te organiseren.

(25 november startte de VN-actie 'against gender based violence', 'Orange the world'. Ook op de marktplaats in Karlstad vond er een kleine demo plaats)