Green Vision for Europe

Het panel over 'Green Vision for Europe' bestond uit 

Gustav Fridolin, Minister van onderwijs en leider van Miljöpartiet de gröna, Sweden | Juan López de Uralde, voorzitter EQUO, parlementslid Spanje | Marjolein Meijer, voorzitter GroenLinks, Nederland |
Touko Aalto, voorzitter van Vihreät - De Grön, parlementslid Finland | Evelyne Huytebroeck, lid van het Brusselse regioparlement, Ecolo, België.
(Moderator Monica Frassoni, vicevoorzitter EGP)
 
Gustav Fridolin verwijst naar september 2018, waarop dezelfde dag lokale, regionale en nationale verkiezingen in Zweden worden gehouden.
Voor hem ligt het niet meer voor de hand om te zeggen dat je met buitenlandse politiek nooit de verkiezingen wint. De verkiezingen in Duitsland en Frankrijk lieten zien dat buitenlandse beleidszaken tot de kern van de verkiezingsdebatten en -campagnes behoorden.

Ook de manier waarop Trump regeert en hoe hij met voor ons belangrijke waarden omgaat, geeft aanleiding tot ferme tegengeluiden en acties van de Zweedse regering. De Zweden zijn trots op hun regering als er bijvoorbeeld stelling wordt genomen tegen anti-lgbtq beleid in andere landen.

Mensen zijn niet zomaar onverschillig ten opzichte van de politiek en echt wel geïnteresseerd op lokaal maar ook op globaal niveau. Zij voelen zich echter vervreemd. Wat moet je doen tegen de kloof die bestaat tussen betrokkenheid en willen handelen op het niveau van een politieke partij? Groenen moeten de deuren openen en ervoor zorgen dat mensen hun ervaring, hun betrokkenheid ook in partijpolitiek en campagnes kunnen gebruiken. De Zweden hebben hier hard aan gewerkt zodat mensen die sympathiek t.o. de partij staan, meehelpen, vrijwilliger worden, zonder dat zij het tot in detail eens zijn met de partij.

Verkiezingen worden niet via internet gewonnen. Natuurlijk is het werk via de sociale media belangrijk voor partijen maar op Facebook ontmoet je geen nieuwe mensen en via 140 leestekens op Twitter win je niet het vertrouwen van een andere persoon. Vertrouwen win je via persoonlijke ontmoetingen. Ontmoeten, luisteren en uitwisselen met elkaar. Daarom is het belangrijk om politieke arena's, waar verschillende meningen worden uitgewisseld en discussies met elkaar er toe doen, te blijven organiseren.

Drie ideeën voor campagne:

1. Maak de politieke conflicten duidelijk, op nationaal en op Europees niveau. "Als je groene politiek wilt, moet je groen stemmen."

2. Open nieuwe wegen om mensen betrokken te krijgen bij de politiek.

3. Politieke arena's waar burgers en politici elkaar kunnen ontmoeten, staan hoog op de agenda.

Juan López de Uralde wijst op enige bezorgdheid die er onder Groenen heerst over de Europese verkiezingen in 2019. Volgens hem is de beste manier om als Groenen te groeien, in Zuid Europa meer stemmen te verwerven, want daar is de aanhang het laagst. "It's easier to grow, where you are very low."

Hij noemt drie problemen:

-Europa wordt niet meer als een mooi verhaal gezien in veel plaatsen. Als voorbeeld kan Spanje genoemd worden waar de pro-Europese houding omsloeg na de crisis in 2007. Europa wordt nu als een big guy gezien die het leven moeilijk heeft gemaakt, die de economieën dwong tot forse sociale bezuinigingen. Daarbij komt het toenemend nationalisme, overal hangen vlaggen in de ramen, iedereen wil de grootste vlag. De nationale regering verstopt zich achter de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd en vermijdt op iedere manier het debat over corruptie. Het is bekend dat Spanje de meest corrupte regering heeft in Europa.

-De impact van klimaatverandering op Zuid Europa is heel ernstig. Er is tekort aan water, er waren grote bosbranden in Portugal en Spanje waar tientallen mensen omkwamen. Die bedreigingen vormen tegelijk onze grootste uitdaging. Als Groenen hebben we oplossingen en kunnen we positief ons verhaal uitdragen.

- De sociale ontevredenheid heeft zich niet tot extreem rechts bekeerd. Er is geen sterke extreem rechtse beweging in Spanje. Mensen zijn de straat opgegaan en de grote sociale problemen leidden tot een grote politieke beweging waar Equo deel van uitmaakt samen met sociaal democraten en conservatieven. Die beweging heeft een plek van hoop en heeft een ruimte gemaakt voor verandering (Space for change). Daar moeten de groenen mee doorgaan.

Lopez de Uralde wil een sterk, gezamenlijk verhaal dat de Groenen in Europa gaan communiceren. Wat hem betreft zijn er drie punten voor dat sterke verhaal: positief strijd tegen klimaatverandering uitwerken, terugbrengen van de arbeidstijd, basisinkomen.

Marjolein Meijer wil het niet teveel over visie hebben, maar over prioriteiten.

De Groenen hebben de verplichting om op de belangrijkste issues te focussen en voor GroenLinks zijn dat de sociaal-economische issues. De partij wil over de waarden praten en hoe het vertrouwen van de kiezers kan worden gewonnen en behouden. 'Visie' is niet het grootste probleem. Zij geeft aan hoe GroenLinks uit het dal van 2012 is geklommen en ervan heeft geleerd dat mensen je moeten vertrouwen om vervolgens hun land aan je toe te vertrouwen. Ze moeten niet alleen politici vertrouwen, maar de hele partij.

Prioriteiten stellen gaat over het maken van (soms pijnlijke) keuzes. GroenLinks groeide het afgelopen anderhalf jaar tot recordhoogte, 9.1% in het nationale parlement door niet al te veel voor identiteitspolitiek te kiezen, niet de sociaal-culturele conflicten te bespreken waartoe anderen ons zo vaak uitnodigden.

Sociaal-economische vragen staan voorop. Het gaat om vragen over het betalen van de huur, over goede basisscholen, over het vinden van werk en zeker zijn dat er een pensioen is als je de leeftijd hebt. Wij kunnen ons niet veroorloven om sociale rechtvaardigheid, sociale ongelijkheid aan de socialisten en de sociaaldemocraten over te laten. Zij is het met Juan eens, groene politiek is altijd linkse politiek, er is geen andere keuze.

Zij vertelt over de manieren waarop de drempels naar de politiek worden verlaagd door mensen uit te nodigen mee te doen via de grassroot campagne, via petities. "We zijn niet een kleine partij, we zijn een beweging die groter is dan traditionele politiek. En daarmee gaan we de maatschappij veranderen."

Touko Aalto noemt de hoge poll uitslagen voor de Finse groenen en de grote ambities die zij hebben gesteld richting 2019. Zij willen de volgende Prime Minister partij zijn en hebben vier thema's die in onderhandelingen een rol zullen spelen: een algehele economische en werkgelegenheidspolitiek, hervorming sociale zekerheid, hervorming belastingstelsel, hervorming gezondheidszorg. Alle Finse partijen pleiten voor een basisinkomen, voor de Groenen zal het basisinkomen onderdeel zijn van de hervorming van de sociale zekerheid. Vlak na de parlementaire verkiezingen en na de Europese verkiezingen in 2019 zal Finland het voorzitterschap van de EU bekleden. De Groenen hebben voorgesteld om hierover samen na te gaan denken.

Evelyne Huytebroeck heeft het over 'Europa meer partner' en 'Europa meer menselijk'. Zij is ervan overtuigd dat Europese politiek ook vanaf het lokale niveau en vanuit de steden aan de orde moet komen. Het kan een oplossing zijn als je denkt aan het vraagstuk van het klimaat of dat van de vluchtelingen. Op nationaal niveau zijn er zoveel obstakels om de uitdaging aan te gaan dat we andere manieren moeten voorstellen. Steden zijn het meest creatief op het gebied van migratie, dat gebeurt niet in plaats van de nationale staat maar in partnership. Ook kan je vanuit de steden betere participatie van de burgers promoten. De subsidiariteit speelt ook een rol. Als de steden rechtstreeks een budget ontvangen van Europa (er is daarover een grote discussie) dan kan je je voorstellen dat de betrokkenheid van de communities bij Europa sterker zal worden. Zeker als het meer is dan alleen geld verstrekken door Europa maar ook door gereedschap aan te reiken, ondersteuning en erkenning. Groenen hebben hierin een belangrijke rolt e spelen want zij zijn sterk op het plaatselijke niveau. Zij houden zich bezig met het dagelijks leven van burgers. Zij kunnen dit overzetten naar een win win operatie tussen Europa en het plaatselijke niveau. Natuurlijk is dat een inspanning voor beide kanten.

Over het Menselijk Europa: Kijkend naar het laatste half jaar met Brexit, Catalonië, Duitse onderhandelingen, zie je dat Groenen altijd staan voor een duurzaam Europa en vragen om transnationale solidariteit en interesse in Europa. Ver weg van nationalisme, populisme, NIMBY reacties. Het is niet altijd een makkelijke rol, het is niet altijd de speech die burgers willen horen, maar het is de enige verantwoordelijke rol.