GROEN KENT GEEN GRENS / GRÜN KENNT KEIN GRENZE

Samen kunnen we méér

GroenLinks heeft in het noorden van Nederland een lange traditie wanneer het gaat om samenwerking met onze Duitse zusterpartij, Bündnis 90/Die Grünen. Om deze traditie voor te zetten en om een sterk Duits/Nederlands politiek netwerk in de regio te creëren werd op zaterdag 26 mei 2018 door GroenLinks provincie Groningen en Die Grünen uit Niedersachsen een samenwerkingsconferentie in Leer (in Ostfriesland, vlakbij Winschoten), georganiseerd.

Ruth Noorduyn, lid van de delegatie van de Europese Groene Partij (EGP) was aanwezig:

‘En opeens zat ik als afgevaardigde van de delegatie van de EGP van GroenLinks in het hoge noorden van Duitsland. Problemen en oplossingen houden zich niet aan grenzen. De gedachte achter de bijeenkomst was hoe we elkaar gaan inspireren, meer samenwerken om meer resultaten te bereiken.

De regionale afdeling van de Grünen en GroenLinksers van provincie Groningen organiseerden deze bijeenkomst waar zeker 40 enthousiaste mensen op af kwamen van beide kanten van de grens. De bedoeling is een blijvende samenwerking op poten te zetten.

Deze eerste keer ging het vooral om kennis met elkaar maken en een aantal onderwerpen voor gezamenlijke aanpak af te tasten: hoe gaan we de wederzijdse ondersteuning zo praktisch mogelijk aanpakken? Daarbij wilden de aanwezigen graag mooie voorbeelden horen van elders uit Europa. Aan Metha Jansen-Kusc, Grünen lid en vicevoorzitter van de Niedersächsische Landestag en mijzelf was gevraagd de bijeenkomst met een inspirerend openingswoord te openen. Ik vanuit mijn EGP-ervaringen, zij op basis van de regionale politieke werkelijkheden. Deze twee benaderingen bleken niet ver uiteen te liggen. Om er enkele te noemen: werkgelegenheid in Noord-Duitsland redelijk op orde, in Groningen best problematisch. Of de energietransitie: Groningse aardbevingen die tot in Borkum worden gevoeld, de dreiging van opnieuw fracking-activiteiten in Niedersachsen en de motie op de laatste EGP-council om kernenergiecentrales in België zo spoedig mogelijk gesloten te krijgen. In de werkgroepen kwamen ook vraagstukken rond biologische en duurzame landbouw, natuurbehoud, werkgelegenheid, grens-openbaar vervoer, populisme en migratie aan de orde.

Inderdaad, onze Groene familieleden in het noorden zoeken naar antwoorden op dezelfde vragen die steeds opnieuw ook bij de EGP worden aangepakt! En ook hier bleek te gelden dat de lokale details soms net anders liggen en dat alleen met veel creativiteit tot gezamenlijke ideeën voor oplossingen kan worden gekomen. Een creativiteit en inzet die er de hele dag vanaf straalde en waarvan ik vereerd ben dat ik er deel van mocht uitmaken.’