Mijnbouw in Europa

De Europese Groenen staan afwijzend tegenover plannen om het delven van grondstoffen in Europa te vergemakkelijken. Een ontwerpresolutie daarover van de Zweedse Groenen werd, met enkele wijzigingen, goedgekeurd door de Council.
Twee wijzigingsvoorstellen waren afkomstig van GroenLinks. Deze voorstellen vloeiden voort uit een webdiscussie die we in de aanloop naar de Council organiseerden op de website van Bureau de
Helling.

Zie https://bureaudehelling.nl/mijnbouw voor de webdiscussie,
de aangenomen GroenLinks-amendementen en een link naar de goedgekeurde
resolutie.

Link naar aangenomen resolutie: