Omgang met migratie moet anders

Op de Conferentie Asiel & Migratie, 7 oktober 2017 in Cervantes, Utrecht werd gesproken over Gemeentelijk Beleid, over Perspectieven op migratie en over Vluchtelingenbeleid in Internationaal Perspectief. De dagvoorzitter was in uitstekende handen van Chris Keulemans. De conferentie werd afgesloten met de drie GL vrouwen die in het Europees Parlement (Judith Sargentini), de Tweede Kamer (Kathalijne Buitenweg) en de Raad van Europa (Tineke Strik), Asiel en Migratie in hun portefeuille hebben. Tamar de Waal, politiek filoosof en jurist onlangs gepromoveerd op Vereisten voor Inburgering in Nederland, hield een openingsspeech.

Tamar de Waal hield een openingsspeech over haar onderzoek naar inburgering in Nederland. Zij promoveerde hier onlangs op en constateert dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden over invulling van het begrip 'integratie'. Het idee is nu dat mensen moeten presteren om hier te mogen blijven. Op mensen met een migratie-achtergrond worden in het algemeen andere criteria toegepast die gevolgen hebben voor hun burgerschap. Zij keek ook vooruit naar de komende kabinetsplannen en meent dat vluchtelingen net als onderdanen sociale rechten hebben (alleen qua huisvesting mag het flexibeler zijn). De plannen die zijn uitgelekt lijken in strijd met het internationale recht en wijzen op symboolpolitiek. 

GroenLinkse Europarlementariër Judith Sargentini: 'De laatste 2 jaar is er meer aandacht voor de 'roots causus migration'. Armoede is een belangrijke oorzaak voor migratie en de bestrijding ervan moet ter plekke plaatsvinden.' Sargentini constateerde dat de Ontwikkelingsbegroting in Nederland wordt ingericht op een snel effect op migratie. Geld dat was bedoeld voor duurzame bestrijding van armoede, wordt ingezet in landen waarvan we minder migratie willen. 

De rode draad in de internationale workshop was dat het goed geregeld moet worden voor mensen die hier legaal willen werken, zodat zij niet de weg van gevaarlijke vluchtroutes en asielaanvrage hoeven te bewandelen. In de andere workshops kwam het Gemeentelijke beleid en perspectieven op migratie aan de orde.