Samenwerkingsproject Smart City

Een heel concreet voorbeeld van Europese samenwerking is het project A Charter for the Smart City (Handvest voor de slimme stad). Onder de paraplu van de Green European Foundation (GEF) heeft het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks samen met groene denktanks uit Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk een handvest geschreven dat politici moet helpen om de inzet van slimme technologie te beoordelen. Voor het verzamelen van ideeën zijn rondetafelgesprekken in verschillende Europese steden georganiseerd, plus een online raadpleging waaraan iedereen mee kon doen. In een sessie tijdens de Council in Tampere (november 2019),  vertelde Richard Wouters over de aanpak.

Hij liet zien hoe lokale politici en actieve burgers de waarden van democratie, verbinding, menselijke waardigheid, privacy, duurzaamheid en gelijkheid kunnen beschermen in 'slimme steden'. Richard noemde voorbeelden zoals straatcamera's die gezichten herkennen, OV-apps die toegang willen tot je digitale agenda, sociale robots om de eenzaamheid van ouderen te verlichten. Bij al deze voorbeelden staan waarden op het spel, zoals privacy en menselijke waardigheid. Politici moeten niet dus klakkeloos achter de technologie aanlopen. In het boekje met het Charter staan ook voorbeelden, onder meer uit Nederland, die wél inspirerend zijn.

Als je niet kan wachten tot de Nederlandse versie van het Charter er half december is, kan je bij de GEF alvast de Engelse versie lezen. Er staat ook hoe het boekje te bestellen is.

Op vrijdag 13 december 2019 is er de conferentie over de slimme stad, in de Eerste Kamer. Informatie aan aanmelden kan hier.