Voordracht Delegatie Council Europese Groene Partij

Vacaturetekst

Op het eerstvolgende GroenLinkscongres zal een nieuwe delegatie naar de Council van de Europese Groene Partij (EGP) worden gekozen op voordracht van het partijbestuur. Het partijbestuur is op zoek naar kandidaten voor deze functies. Daartoe is een commissie samengesteld onder leiding van de Internationaal Secretaris. Voor de EGP-delegatie is deze commissie op zoek naar personen met de volgende ervaring/vaardigheden:

 • heeft affiniteit met en kennis van Europese politiek;
 • is goed in staat standpunten van GroenLinks te verwoorden;
 • heeft een visie op de rol van de EGP;
 • beschikt over een netwerk binnen GroenLinks;
 • is zowel in staat om samen te werken in een team als zelfstandig te opereren op een portefeuille;
 • beheerst het Engels goed (zowel mondeling als schriftelijk);
 • de beheersing van andere talen is een pre;
 • ervaring met internationale onderhandelingen is een pre;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar om twee keer per jaar een lang weekend de Council bij te wonen ergens in Europa en deze zowel voor te bereiden als te evalueren (6 tot 8 vergaderingen per jaar in de avonduren, meestal op het Landelijk Bureau van GroenLinks te Utrecht).

De delegatie zal in totaal bestaan uit acht personen, te weten:

 • de Internationaal Secretaris (q.q. hoofd van de delegatie)
 • drie leden voor de delegatie naar de Council
 • vier reserveleden voor de delegatie naar de Council

Het is een onbezoldigde functie maar gemaakte reis- en verblijfkosten worden wel vergoed. Meer informatie over de EGP-delegatie en hun activiteiten staan op deze website. Of u kunt terecht bij Mieke van der Vegt: mvdvegt@groenlinks.nl (Internationaal Secretaris GroenLinks).

Reageren kan tot en met 21 november 2018 door een motivatiebrief en CV te sturen aan hpasschier@groenlinks.nl