Europa 2020

Met de Lissabonstrategie (uit 2000) moest de EU in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld worden. Of dat gaat lukken is nog de vraag. De Europese Unie heeft inmiddels alvast een opvolger voor de Lissabonstrategie: EU 2020.

In het werkdocument EU 2020 noemt de Commissie enkele thema's die voor de komende tien jaar als uitgangspunt moeten dienen voor het sociaal-economische beleid:

  • de meerwaarde van kennis als basis van groei,
  • kansen bieden in een samenleving die niemand uitsluit,
  • een competitieve en groenere netwerkeconomie creëren

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken opent op de site Europa hoort bij Nederland een discussie over deze uitgangspunten.

Op donderdag 18 februari organiseert de Europawerkgroep van GroenLinks een debat over EU 2020. Plaats: Café Florin, Nobelstraat 2-4 Utrecht

Programma en aanmelding