SESSIES 31e EGP COUNCIL

NETWERKSESSIES - PARALLELE SESSIES - PLENAIRE SESSIES

Voor de opening van de Council, op vrijdagochtend, vond een aantal netwerksessies plaats:

- Balkan Network

- Gender Network

- Global Greens

- Queer Network

Het Balkan Network ging over klimaatacties die de Groene partijen in de regio willen ondernemen. 

De overige drie sessies werden door delegatieleden bijgewoond:

 

GLOBAL GREENS

De sessie over de Global Greens was een informatieve en informele bijeenkomst. Na wat korte introducties bespraken we de invloed van de COVID19-uitbraak in verschillende delen van de wereld. 

Op verschillende plekken grijpen overheden als reactie op de pandemie naar autoritaire maatregelen. Daarnaast zijn overheden momenteel vooral druk met het overeind houden van grote bedrijven terwijl de aandacht en het geld juist moet naar de mensen die momenteel het zwaarst te lijden hebben onder de crisis. 

De sessie was veel te kort en we hadden graag nog meer met elkaar besproken. Gelukkig staat er een Global Greens Congres gepland voor januari 2022, waarin we uitgebreid ervaringen en verhalen kunnen uitwisselen met groene vrienden van over de hele wereld! GroenLinks zal nog met de EGP-delegatie afspreken, of wij ons daar laten vertegenwoordigen.  

 

GENDER NETWORK

Dit keer met TILT!, de campagnetool van de Europese Groene Partij.

TILT! heeft een aantal campagnes gevoerd op het gebied van gendergelijkheid. Bijvoorbeeld om actie te ondernemen door het toegenomen huiselijk geweld als gevolg van de Coronacrisis, maar ook over consent. (Toestemming vragen voordat men handelt. Als er niets wordt gezegd moet dat als een ‘nee’ beschouwd worden).

In deze sessie bespraken we: 

welke campagnes worden gevoerd rondom gendergelijkheid; 

waarom nog geen gendergelijkheid is bereikt en wat de obstakels zijn;

wat in de verschillende landen de grootste problemen zijn. 

Er werden voorbeelden uitgelicht zoals uit Polen, waar het recht op abortus al tijden onder druk staat. Ook werd er een campagne uit Finland toegelicht waarin de wet wat betreft consent binnenkort zal worden gewijzigd na een geslaagde campagne van de Finse Groenen.

 

QUEER NETWORK 

Er is vooral gekeken naar hoe de EGP kan bijdragen aan de Global Pride van 27 juni. Die dag is wordt er 24-uur lang een online event georganiseerd. 

We hebben gesproken over wat verschillende partijen hier al aan doen FYEG, de beweging van de jongerenorganisaties van de EGP-partijen, was al actief. 

Kleine uitdaging is dat de organisatoren geen platform willen geven aan politieke partijen. 

Verder hebben we gesproken over hoe we ons beter kunnen organiseren en gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen. Terugkerend punt in het queer netwerk. Misschien is het een idee om te kijken of we hier actieve Groenlinksers bij kunnen betrekken. 

 

PARALLELLE MIDDAGSESSIES

Gender perspectives on the Covid19 crisis – labour and pay gap

Sprekers: Joanna Maycock – European Women’s Lobby, Alexandra Geese en Monika Vana, beide MEP.

Joanna: Door bezuinigingen afgelopen jaren is de positie van vrouwen in Europa niet beter geworden, want vrouwen werden harder getroffen. Door de Coronacrisis is er niets veranderd. Maar 2020 moet een kantelpunt worden. De EWL wil een ‘bold new care deal’. Onbetaald werk door vrouwen verdient erkenning. Vrouwen werken door heel Europa in zorgfuncties en besteden veel meer uren aan onbetaald werk in het huishouden. De salarissen moeten omhoog.
Alexandra: Het geld wat wordt geïnvesteerd gaat voornamelijk naar sectoren waar de werkloosheid niet het hoogst is, en waar ook nog meer mannen werken. Daarom moet gendergelijkheid in het hart van de aanpak van de Coronacrisis staan. Daarom is Alexandra een petitie ‘Half of it’ gestart. Vrouwen willen de helft van het geld. Oa. door middel van gender impact assessments, gender budgetting, investeringen in zorg en kinderopvang. 

Monika: de groenen in het Europees Parlement werken naast een green deal ook aan een care deal. We kunnen geen backlash permitteren op het gebied van gendergelijkheid. Door de toenemende werkloosheid worden vrouwen extra hard geraakt omdat ze vaker in flexbanen en tijdelijke banen werken. Daarom willen wij ook een sociale dimensie in Europa. We willen meer dan de social pillar, sociaal beleid moet niet alleen op landelijk niveau worden gevoerd. Iedereen in Europa heeft recht op goede gezondheidszorg, onderwijs en onderdak. 

 

Covid-19 and social justice - recovery with solidarity in its heart

Sprekers: Dr Albena Azmanova, Associate Professor of Politics, University of Kent, Ernest Urtasun, MEP Greens/EFA Group, Katrin Langensiepen, MEP Greens/EFA Group en Rutger Groot Wassink, Deputy Mayor of Amsterdam.

Sprekers pleitten voor grote investeringen in de sociale sector, een richtlijn voor het minimumloon en het uitwerken van een basisinkomen. Katrin Langensiepen spant zich in het bijzonder in voor mensen met een handicap, voor ouderen en daklozen. Zelf is zij visueel gehandicapt. Rutger GW was blij dat binnen zijn eigen partij er meer noodzaak tot onderzoeken van een basisinkomen wordt gevoeld en verontschuldigde zich voor het optreden van de Nederlandse regering bij het overeenkomen van steun aan de meest getroffen EU lidstaten. 

Hij noemde nog speciaal jonge mensen met een migranten achtergrond waarvoor het vinden van een baan des te belangrijker is want ‘deze jongeren zijn anders verloren’.

 

Food Sovereignty

Voedsel als een Recht in plaats van een commodity. Dat wil zeggen: voedselconsumenten - wij allemaal dus - moeten voor onze voedselvoorziening onafhankelijk zijn van grote wereldwijde, multinationals, die de prijzen, en de manieren van produceren bepalen. 

Niet langer willen we dat zij beslissen over niet-duurzame productie, waarbij de producenten geen fatsoenlijk inkomen kunnen halen uit meer dan 40 uur hard weken per week. In Food Sovereignty komen alle andere beleidsambities van de Groenen samen.

Geneviéve Savigny, een Franse boerin, vertelde hoe zij vanuit de "peasant-farming"-gedachte met duurzame productie en eerlijke prijzen proberen te produceren voor een meer lokale markt.  Zij is tevens betrokken bij de wereldwijde campagne "Ya, campesinos" met wereldwijd meer dan 200 miljoen aangesloten boeren, veehouders en kleine vissers.

Zij maakte duidelijk hoe haar ideale bedrijfsvoering door de wereldwijde interconnectie met handelspolitiek, de macht van grote voedselverwerkende bedrijven, prijsstelling van producten, bijna niet mogelijk is. Hier dragen ook de nu al voelbare gevolgen van de klimaatverandering aan bij. 

Boeren willen wel in harmonie met natuur en hun dieren produceren. Om dat te bewerkstelligen zou een beloning per gewerkt uur in plaats van per geproduceerde eenheid erg helpen. Daarmee zouden voedselindustrie-migranten gewoon 'thuis' boer kunnen zijn tegen een goed inkomen, zonder uitbuiting, en zouden ook weer meer jonge mensen enthousiast gemaakt kunnen worden om boer te worden.

Thomas Waitz, de co-voorzitter van de EGP, zelf ook MEP en tevens organisch boer en bijenhouder brak een lans voor het zo snel mogelijk in elk land implementeren van de recente Europese Farm-to-Fork- strategie en de Biodiversiteitsstrategie. Ook de handelsverdragen van de EU moeten aan deze twee strategieën beantwoorden.

In een geanimeerde vragen- en antwoorden-sessie tussen de deelnemers en de twee inleiders werden de vele onderling verbonden aspecten van de nieuwe campagne van TILT!, "Feed People, not profit", bediscussieerd.

 

Sessie Local Responses to the Consequences of the Corona Crisis

Lokale bestuurders uit verschillende Europese landen bespraken in deze sessie hoe zij hebben gereageerd op de Corona-crisis. De focus lag op de thema’s publieke ruimte en vervoer. 

De Corona-crisis heeft veel teweeg gebracht: binnen no-time werden fiets- en voetpaden aangelegd in Berlijn, werden robuuste internetverbindingen gecreëerd in landelijke gebieden in Tsjechië en werd de binnenstad van Brussel autoluw. 

Maar nu de lockdown langzaam wordt teruggeschroefd, zien de bestuurders ook de files weer toenemen, want mensen schuwen het OV. 

Voor de toekomst benoemden de sprekers een aantal belangrijke punten: het OV moet goed functioneren en aantrekkelijk zijn; het reizen buiten de spits moet gestimuleerd worden en toerisme en recreatie zal deze zomer op kleinere schaal moeten plaatsvinden. Dus niet enkele massa-evenementen, maar een massa aan kleine evenementen. 

 

Plenaire sessies

Van de twee grote plenaire sessies zijn de video’s nog na te zien:

Visions for a resilient future 

met o.a. Bill McKibben en Vandana Shiva.

Green compass for socio-economic transformation 

met Franziska Brantner, Leonore Gewessler, Małgorzata Tracz, Virginijus Sinkevičius en Philippe Lamberts.

 

Charter for the Smart City

De Green European Foundation (GEF) had een gezellige virtuele ontmoetingsruimte opgezet tijdens deze online Council. Daar konden de deelnemers aan de Council zich laten informeren over verschillende projecten van deze groene denktank annex trainingsinstituut, zoals de Green Post-Corona Talks. Richard Wouters presenteerde het Charter for the Smart City aan de bezoekers van de ontmoetingsruimte. Dit handvest voor het beoordelen van technologische innovaties in 'slimme' steden is door de Green European Foundation uitgegeven in samenwerking met Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Richard vertelde ook dat een aantal groene partijen, waaronder GroenLinks, werkt aan een ontwerpresolutie over slimme steden voor de volgende Council in december. Hij nodigde andere partijen uit hierover mee te denken. Een eerste versie van de resolutie staat al online. Commentaar is welkom.