Uitgelicht

GroenLinks in de Europese Groene Partij (EGP)EGP-delegatie

De EGP-delegatie van GroenLinks vertegenwoordigt onze partij binnen de Europese Groene Partij (EGP), de federatie van 40 groene partijen in Europa. De delegatie wordt gekozen door het GroenLinks-congres voor een periode van drie jaar.  Momenteel is de samenstelling van delegatie voor de halfjaarlijkse council als volgt:

Gebke van Gaal, internationaal secretaris a.i.*

Youssef Rahman

Jeroni Vergeer

Jonna Gjaltema

(Reserveleden: Barbara Wegelin, Ellen van Reesch, Ruth Noorduyn, Michiel Nanninga).

*(Mieke van der Vegt was Internationaal Secretaris tot en met het congres te Zwolle, februari 2019. Zij staat nog linksonder op de groepsfoto. Youssef Rahman niet, wel in de fotogallerij hieronder, net zoals Gebke van Gaal, de nieuwe internationaal secretaris a.i.).

Over de EGP

De samenwerking tussen groene partijen in Europa kent een lange geschiedenis met tussen 1979 en 1993 de Coordination of European Green and Radical Parties en tussen 1993 en 2004 de Europese Federatie van Groene Partijen. Op 22 februari 2004 werd de Europese Groene Partij officieel opgericht in Rome. Een historische gebeurtenis, want hiermee werd de EGP de eerste (en tot op heden enige) pan-Europese politieke partij.

De belangrijkste organen van de EGP zijn het Congres, de Raad (Council) en het Comité (Committee).

Het Congres bestaat uit 400 vertegenwoordigers van lidpartijen en groene Europarlementariërs en komt tweemaal per vijf jaar bijeen. Het Congres heeft het laatste woord over het algemene beleid van de EGP en de grondbeginselen. De congresdelegatie bestaat uit de gekozen Councilleden en de gekozen Congresleden zoals hierboven genoemd.

De Raad bestaat uit 120 vertegenwoordigers van lidpartijen, toegewezen op basis van de meest recente Europese of nationale verkiezingsresultaten. Elke lidpartij heeft tenminste twee vertegenwoordigers. De Raad komt tweemaal per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor politieke zaken tussen congressen door en beslist over de organisatie van de partij, zoals de verkiezing van het Comité, de toelating van nieuwe lidpartijen en de statuten van de EGP.

Het Comité bestaat uit negen leden, inclusief twee woordvoerders (een man en een vrouw), een secretaris-generaal en penningmeester. Het Comité is verantwoordelijk voor de dagelijkse politieke gang van zaken, het uitvoeren van de besluiten van de Raad en de activiteiten van het secretariaat-generaal.

Activiteiten

De EGP is erop gericht om groene politiek in Europa meer slagkracht te geven door waar mogelijk samen op te trekken en van elkaar te leren. De EGP geeft politieke richting aan de groene fractie in het Europees Parlement door het vaststellen van position papers over Europese thema’s, maar neemt ook stelling bij actuele internationale politieke thema’s door het aannemen van resoluties, bijvoorbeeld op initiatief van GroenLinks naar aanleiding van de arrestatie van Greenpeace-activisten bij een boorplatform in de Arctische Oceaan.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen wordt altijd een breed gedragen politiek programma (manifest) opgesteld waarmee de afzonderlijke groene partijen gezamenlijk de Europese verkiezingen mee in gaan. Daarnaast ondersteunt de EGP de ontwikkeling van nieuwe groene partijen in Europa. De Raadsvergaderingen bieden daarbij een belangrijk platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring.

GroenLinks neemt intensief deel aan de raadsvergaderingen en congressen van de EGP. Daarnaast bestaan er tal van inhoudelijke werkgroepen, regionale groepen en informele netwerken (bijvoorbeeld het Gender netwerk, het Balkan-overleg en het netwerk van lokale politici), die en marge van de raadsvergaderingen en soms vaker bij elkaar komen. GroenLinks is op alle bijeenkomsten goed vertegenwoordigd.

Meepraten?

Meld je aan voor de mailinglijst van de Europawerkgroep en blijf op de hoogte!

Meer weten?

Kijk op de website van de EGP: www.europeangreens.eu

of neem contact op met Hilda Passchier:hpasschier@groenlinks.nl

Zie ook de Facebookpagina.

Hier kun je lezen hoe de EGP-partijvertegenwoordiging bij GroenLinks formeel is geregeld.