Nieuws

31e Council EGP - online

Aangenomen resoluties EGP-council | 

EGP-netwerken  |  Sessies parallel en plenair  |  EGP-delegatie

(Hierboven de links naar de verschillende subpagina's over de resoluties en de activiteiten op de council,  plus de impressies van de delegatieleden en de delegatie zelf.)

De 31e Council van de Europese Groene Partij (EGP) zou in Skopje, Macedonië worden georganiseerd maar nu kwamen de afgevaardigden vanwege de Corona-crisis online bij elkaar van 12 - 13 juni 2020. 

Zowel de ingediende resoluties als de thema’s die in de sessies aan de orde kwamen gingen over wat er moet veranderen naar aanleiding van de Corona-crisis en de situatie daarvoor.

De klimaatcrisis werd verbonden met de sociale ongelijkheid, de gevolgen van de Corona-crisis voor bepaalde groepen mensen en landen, de noodzaak tot investeringen op het sociale gebied en de zorg.

Lees verder

Zomer Webinars: op zoek naar de wereld na Corona

Uitnodiging voor een serie Zomer Webinars over Europa en de wereld na corona. De Webinars worden georganiseerd door de GroenLinks werkgroepen Internationale betrekkingen, Europa, Landbouw, Natuur, Dierenwelzijn en Voedsel.

Wij starten op 4 juni 2020 om 19.00 uur met het thema Grondstoffen, daarna een Webinar op 16 juni over Landbouw een op 18 juni over Migratie.

Lees verder

EGP-council online 12-13 juni 2020

Op 12-13 juni a.s. is de 31e EGP-council, dit keer online. Er zal een aantal live streams worden georganiseerd voor de vrijdag. Het programma op vrijdag 12 juni is voor iedereen toegankelijk. Er zijn live streams beschikbaar. Wil je meedoen aan interactieve workshops, panels? Registreer je voor het openbare event.*

Lees verder

Discussieavond hulp en handel in de internationale landbouw

Een zegen of een vloek?

Datum: 12 maart 2020 - Aanvang: 19:30 inloop, 20:00 start - 

Locatie: Landelijk kantoor GroenLinks, St. Jacobsstraat 12 te Utrecht

Het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking staat in Nederland al jaren in het teken van ‘hulp en handel’. Ook op het gebied van landbouw. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidiepotjes opgezet waar bedrijven aanspraak op kunnen maken om voedselzekerheid lokaal te bevorderen, spannen ambassades zich in om Nederlandse bedrijven te helpen om lokale landbouwprojecten op te zetten, zijn er instrumenten voor exportbevordering die risico’s voor Nederlandse bedrijven in het buitenland afdekken en maken handelsverdragen import- en export van landbouwproducten mogelijk. Als een-na-grootste landbouwexporteur van de wereld drukt Nederland een grote stempel op de landbouw in zuidelijke landen. Dit roept vragen op over de impact van ons hulp- en handelsbeleid op de landbouwsector en voedselzekerheid in andere werelddelen.

Lees verder

De jacht op grondstoffen

Praat mee op 18 maart as. bij GroenLinks in het nieuwe pand op de Sint Jacobsstraat 12 in Utrecht. 

 

Tijdstip: 19.45 - 22.00 uur (Inloop vanaf 19.30 uur).

Deze avond wordt samen met de werkgroep Internationale Samenwerking georganiseerd. De voertaal is Engels. Meld je aan via europawerkgroep@groenlinks.nl.

Sprekers: Peter Handley (Europese Commissie, Hoofd unit industrial transformation and advanced value chains, resource efficiency and raw materials) en Richard Wouters (projectleider, expert EU, grondstoffenpolitiek, energietransitie en technologie bij GroenLinks Wetenschappelijk Bureau). Moderator: Gemma Lago, ex- voorzitter van GroenLinks afd. Leiden.

Bij regeringen en bedrijven is er groeiende aandacht voor de jacht op de belangrijke grondstoffen voor de industrie, vooral de high-tech industrie. Bevolkingen en hun economieën in landen als China, India en Brazilië groeien niet alleen, maar ook de levensstandaard van de mensen neemt snel toe. De mondiale vraag naar computers, smartphones, elektrische auto’s, windenergie groeit exponentieel en daarmee de vraag naar de vele nieuwe high-tech producten die ons leven makkelijker, mobieler en veiliger maken, maar alleen werken met gebruik van bijzondere grondstoffen, zoals kobalt, tantaal, boraat, fosfor, vanadium, maar ook niet-artificieel grafiet en rubber. 

Lees verder

GroenLinks Verenigd Koninkrijk opgericht

Op woensdag 29 januari vond de eerste GroenLinks Verenigd Koninkrijk bijeenkomst plaats in Londen. In proeflokaal Rembrandt onder het genot van een vegetarische bitterval kwamen 15 enthousiaste GroenLinksers samen om te brainstormen wat GroenLinks in het VK zou kunnen betekenen voor de duurzame groene en minder ongelijke wereld. Interesse om mee te doen? Mail naar groenlinkslonden@gmail.com

Pagina's