Nieuws

Feminist government

Zweden heeft de eerste feministische regering. Dit heeft vooral betrekking op drie zaken: Het aantal vrouwen in regering (de helft), Gender budgeting en een feministisch buitenlandbeleid voor vrede en gendergelijkheid. In 2014 was er nog veel discussie over feminisme. Zowel Sociaal-Democraten als Groenen wilden een feministische regering. Gendergelijkheid staat centraal in de prioriteiten van de overheid, in besluitvorming en toekennen van financiering.

Lees verder

Making Globalization Work for the Sustainable Development Goals

Een panel met Emma Nohren (MP Zweedse Groenen), Daniel Badman (Hoofd public affairs Stora Enso Oyi, een Zweeds-Finse joint venture die wereldwijd opereert), Stefan Reinhold (corporate regulation and extractives officer, CIDSE) en Martin Koehler (trade advisor van de Groene fractie in het Europees Parlement). 

Emma Nohren:

Agenda 2030 biedt lichtpunten in wat donkere tijden zijn. Zo zijn er meer conflicten dan tien jaar geleden (niet helemaal waar), hebben we te maken met extremer weer en is 75% van de vliegende insecten in Duitsland verdwenen om maar eens iets te noemen. Sinds 2012 nemen landen in toenemende mate wetten aan om het werk van het maatschappelijk middenveld te beperken. De komende decennia zal het transport verviervoudigen. Om de 2030 agenda te laten slagen zijn private investeringen noodzakelijk, zonder die investeringen halen we die doelen niet. De vraag is dus hoe je ervoor zorgt dat globalisering helpt bij het slagen van deze agenda. Daarvoor is een meer open samenleving nodig, leadership en inclusieve handel. Alleen op die manier kunnen we het doel van leave no one behind waarmaken.

Lees verder

Green and sustainable Cities

Dirk Holemans, raadslid uit Gent benadrukt dat de meeste Europeanen in steden wonen en steden veel macht hebben. Ze moeten goed samen gaan werken en de leiding nemen in de transitie. (Europa als netwerk van steden). De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen, maar wel ruimte geven aan burgers voor hun eigen initiatieven.

Karolina Skog, Zweedse groene minister voor duurzaamheid en energie vertelt over hoe duurzaamheid en gezondheid zowel op nationaal als lokaal niveau kan worden aangepakt. Ook openbaar vervoer is belangrijk, veel mensen zijn hiervan afhankelijk voor hun werk. De stad is afhankelijk van de natuur, ook de natuur in de stad is belangrijk. En kijk met de blik van kinderen naar hoe de stad eruit ziet, de stad moet leefbaar zijn voor 8-jarigen maar ook voor 80-jarigen.

Bruno Charles, vice-president van de metropool Lyon. In een nieuwbouwwijk is meer sociale huur gebouwd dan ooit. Elk jaar plant Lyon 3000 bomen om de stad te vergroenen. Zo blijft Lyon koeler in de zomer en is de lucht schoner. Hierdoor is de biodiversiteit ook verbeterd. Een grote parkeerstrook langs het water is helemaal vergroend. Er was niet eens veel protest door de mensen die hun auto daar altijd parkeerden. Nu zitten er weer bevers.

Lees verder

After Paris and Trump: how can we accelerate climate action?

Covoorzitter van de EGP Monica Frassoni heet ons welkom. Veel dingen waar Groenen zich al tijden tegen verzetten worden nu werkelijkheid. Bijvoorbeeld meer ongelijkheid, dreiging van rechts en minder democratie. Nu gaan we richting 2019, de Europese Verkiezingen. Werk aan de winkel dus! De Europese groene partijen kunnen een voorbeeld nemen aan Zweden met hun 6 ministers!

Anders Knape, voorzitter van de gemeenteraad van Karlstad spreekt ons ook toe. hij is al lang raadslid. Veel gedaan om de co2-uitstoot van de stad te verminderen. Nu is het al 50% minder dan op het hoogtepunt. Karlstad staat bekend om goed ov en is een fietsvriendelijke stad. Op het moment bouwt de stad bruggen alleen voor voetgangers en fietsers. Karlstad is de stad waar vrede tussen Zweden en Noorwegen gesticht, op een vreedzame manier.

Gustav Fridolin, minister van onderwijs en covoorzitter Zweedse Groenen (Miljöpartiet de gröna). Zweden heeft de hoogste doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Met deze doelen gaat het land Parijs als eerste halen. De Groenen zitten in de regering met Sociaal-Democraten. Het is hard werken in de regering. Soms verliezen zij ook wat: "Maar dit is de manier om verandering te bewerkstelligen. Dit is onze tijd. Tijd om klimaatverandering aan te pakken."

Lees verder

Vraag en Antwoord met Isabelle Diks en Bram van Ojik

Op maandag 6 november, start 19.30 uur, organiseert de werkgroep Internationale Samenwerking samen met de Werkgroep Midden-Oosten,de Europawerkgroep en DWARS, GroenLinkse Jongeren een bijeenkomst met de twee GroenLinks Tweede Kamerleden die zich het meest bezighouden met internationale zaken: Isabelle Diks (Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Handel en Defensie) en Bram van Ojik (Buitenlandse Zaken en Europese Zaken).

Wat zien zij als de prioriteiten binnen hun portefeuilles? En wat vinden ze van het regeerakkoord wat betreft de internationale thema’s? Uiteraard zal er ook ruimte zijn om hen beiden al je vragen te stellen. Hopelijk tot dan!

Heb jij alvast een prangende vraag voor de Kamerleden? Mail deze dan van tevoren naar ons op onderstaan e-mailadres.

Aanmelden verplicht: via een mailtje naar internationalesamenwerking@groenlinks.nl