Nieuws

De Groene Familie is in goede vorm

Reinhard Bütikofer, covoorzitter van de Europese Groene Partij (EGP) was slechts één nachtje bij de EGP council aanwezig. De altijd actieve Duitse Groene delegatie bestond deze keer slechts uit een paar mensen. De Duitsers hadden hetzelfde weekend hun eigen congres en hadden het nodige te bespreken na het afbreken van de Jamaica coalitieonderhandelingen in die week.

Op de persconferentie herinnerde Bütikofer er aan dat de uitkomsten van de COP23 in Bonn te langzaam waren, terwijl Duitsland en andere Europese landen faalden om hun beloften uit Parijs na te komen.

"Europese leiders moeten de internationaal overeengekomen standaarden naleven met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en zich bewust zijn van de dingen die in het alledaagse leven van mensen een belangrijke rol spelen. We zijn blij dat Zweden in dat opzicht leider is."

Bütikofer noemde 2017 een goed jaar voor Europa, verwijzend naar de verrassende overwinning van de Oostenrijkse president Alexander van der Bellen en het niet doorbreken van de populisten in Nederland, plus de houding van de pro-Europese Franse president Emmanuel Macron die de populisten versloeg.

Hij eindigde met "Europese vooruitgang zal altijd afhangen van onze bereidheid om ervoor te strijden. We kunnen niet achterover leunen en wachten. We moeten ons engageren maar zoals we kunnen zien met successen in Finland, Zweden, Noorwegen, Nederland, Duitsland en andere landen, is de Groene familie in goede vorm."

(op de foto: links Gustav Fridolin, Minister van Onderwijs Zweedse Groenen, Reinhard Bütikofer, covoorzitter EGP en gastheer Per-Inge Lidén. Groen raadslid Karlstad en EGP-gedelegeerde).

The European Queer Greens

Het LGBTIQ Network van de Europese  Groene Partij, ook bekend als de European Queer Greens,  heeft tot dusverre 2 keer een 'congres' georganiseerd, de laatste keer was dit jaar in Warschau. Daar is de intentie uitgesproken om bij een volgend congres aandacht te besteden aan de verkiezingen voor het EP van 2019 met als doel om meer kandidaten met een LGBTIQ-achtergrond in het EP verkozen te krijgen. Daartoe moeten groene partijen deze kandidaten op een verkiesbare plek zetten. Daarnaast moeten kandidaten zelf voldoende voorbereid zijn om aan de (voor)verkiezingen deel te nemen. Daartoe wil het QN een soort 'toolbox' ontwikkelen. Overigens niet alleen voor LGBTIQ-kandidaten, ook voor niet- LGBTIQ'ers.

Lees verder

Meet the Finnish

De Finse Groene Partij Vihreät - De Gröna werd in 1987 opgericht. Daarvoor was er al een politieke beweging toen milieu activisten, feministen en andere actiegroepen begin 80-er jaren startten met campagne op groene onderwerpen in Finland. Vanuit die burgerbeweging is de partij opgericht.

Lees verder

Green Vision for Europe

Het panel over 'Green Vision for Europe' bestond uit 

Gustav Fridolin, Minister van onderwijs en leider van Miljöpartiet de gröna, Sweden | Juan López de Uralde, voorzitter EQUO, parlementslid Spanje | Marjolein Meijer, voorzitter GroenLinks, Nederland |
Touko Aalto, voorzitter van Vihreät - De Grön, parlementslid Finland | Evelyne Huytebroeck, lid van het Brusselse regioparlement, Ecolo, België.
(Moderator Monica Frassoni, vicevoorzitter EGP)
 
Gustav Fridolin verwijst naar september 2018, waarop dezelfde dag lokale, regionale en nationale verkiezingen in Zweden worden gehouden.
Voor hem ligt het niet meer voor de hand om te zeggen dat je met buitenlandse politiek nooit de verkiezingen wint. De verkiezingen in Duitsland en Frankrijk lieten zien dat buitenlandse beleidszaken tot de kern van de verkiezingsdebatten en -campagnes behoorden.
Lees verder

Sometimes you can engage in radical diplomacy

Gastspreker op de council, de sociaal-democratische Minister van Buitenlandse Zaken van Zweden, Margot Wallström: Verandering gaat niet altijd snel. We moeten ver vooruit plannen als het over klimaatverandering en het aanpakken van armoede gaat. Gendergelijkheid is de onafgemaakte zaak van onze tijd. Verkrachting is de meest ongestrafte oorlogsmisdaad die er is. Dit moet stoppen. De feministische insteek van het Zweedse buitenlandbeleid heeft veel positieve reacties gekregen van ambassades over de wereld. 

Lees verder

Feminist government

Zweden heeft de eerste feministische regering. Dit heeft vooral betrekking op drie zaken: Het aantal vrouwen in regering (de helft), Gender budgeting en een feministisch buitenlandbeleid voor vrede en gendergelijkheid. In 2014 was er nog veel discussie over feminisme. Zowel Sociaal-Democraten als Groenen wilden een feministische regering. Gendergelijkheid staat centraal in de prioriteiten van de overheid, in besluitvorming en toekennen van financiering.

Lees verder